Junta directiva

Responsable Comissió Gestora Francesc Garcia Cuyas
Membre Comissió Gestora Sílvia Cordomí Saborit
Membre Comissió Gestora Pol Perez Sust
Membre Comissió Gestora Mireia Sans Corrales
Membre Comissió Gestora Laurentino Marti Aguasca
Membre Comissió Gestora Jaume Raventós Monjo
Membre Comissió Gestora Oscar Solans Fernandez
Membre Comissió Gestora Jordi Mitjà Costa
Membre Comissió Gestora Joan Carles Contel Segura
Membre Comissió Gestora Joan Guanyabens Calvet
Membre Comissió Gestora Juan Uria Gonzalez-Tova
Membre Comissió Gestora Jordi Martinez Roldan
Membre Comissió Gestora Isidre Fabregues Aladreu
Membre Comissió Gestora Marc de San Pedro López
Juntes anteriors

Juntes anteriors