La Societat

La Societat Catalana de Salut Digital es va crear a l’abril de 2016. Neix com a conseqüència d’un dels canvis que s’està succeint en la nostra societat: la digitalització de la informació, que unit a la globalització i a la universalitat que suposa Internet, està canviant la forma en què vivim, treballem i gaudim. Aquests canvis estan afectant a la majoria de serveis al ciutadà i a la vegada als àmbits dels serveis socials i de salut.

Nombrosos estudis avalen que la digitalització dels serveis de salut i la transformació que comporta, no només beneficien al ciutadà / pacient, sinó que poden suposar un estalvi important gràcies a serveis de telemedicina, de monitorització de pacients (sigui en el seu domicili o no), d'adherència als tractaments indicats, visites no presencials, evitar duplicitats en proves diagnòstiques, així com motivar hàbits de vida saludable amb programes personalitzats.

La digitalització de la salut i dels àmbits socials fan possible apoderar al ciutadà / pacient, millorant així la seva salut i la seva qualitat de vida. Permetent al ciutadà ser un agent actiu i proactiu per mantenir-se més saludable, o per gestionar adequadament la seva malaltia o estat. Al seu torn, suposa una major garantia de seguretat per al professional de la salut, que pot seguir l'evolució del seu pacient a distància evitant visites innecessàries, garantint que la informació procedent de diferents consultes amb diferents metges o des de els propis dispositius el ciutadà pugui ser accessible evitant medicacions contraindicades, duplicar proves diagnòstiques o duplicar prescripcions. La salut digital facilita les tasques dels professionals i li dóna més seguretat al pacient.

Els sistemes sanitaris generen grans quantitats d'informació provinent de diferents fonts de captura d’informació com poden ser sensors, wereables, APPs, etc, que per una banda han d'ajudar a personalitzar la salut, i alhora proveir de material per a la investigació clínica. És el que s'anomena "Big Data", una àrea de contorns una mica confusos encara, però que sens dubte té un gran potencial. Encara que hi ha una sèrie de barreres, problemes legals i qüestions ètiques a les quals cal afrontar i trobar les solucions adequades, és una mostra del futur que ens brinden les tecnologies digitals.

Junta Gestora de la Societat Catalana de Salut Digital.